giá gạo Nếp cái hoa vàng

Sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng sạch ngon – MBNS06

Xuất xứ của gạo nếp cái hoa vàng: Đã từ lâu người dân Việt Nam biết đến gạo nếp cái hoa vàng với cái tên nếp ả là giống lúa nếp được trồng nhiều ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, nếp ả được trồng trên những đồi núi ngọt được nước suối